6 آوریل

ژرفا می‌گیرد شب
با صدای پرتمنای آهویی،
و من
می‌شنوم
صدای عشق یک‌جانبه‌ی خود را.
 
انونو کوماچی
برگردان از عباس صفاری

1+