27 مارس

بارش آبشار یاس‌های زرد
وزش نسیمی، آیا نیست در هیچ‌کجا؟
ببین دوباره، وه خدای من، شکوفه‌ها
و سهره‌ای که آشیان می‌سازد بر فراز شاخه‌ها.
 
الیزابت الکساندر
برگردان از آزاده کامیار

1+