۵ مهر

همواره سرسبزند
کاج‌های کوهستان «توکی‌وا»،
در این اندیشه‌ام که پاییز را
در همهمه‌ی بادی که می‌گذرد آیا
باز می‌شناسند؟
 
انونو کوماچی
برگردان از عباس صفاری

0
        
۷ اسفند

این کاج روییده
بر کناره‌ی این تخته‌سنگ نیز
باید خاطراتی داشته باشد:
از پس هزار سال ببین
چگونه شاخه‌هایش به زمین خم می‌شوند.

انونو کوماچی
برگردان از عباس صفاری

0