۵ مهر

همواره سرسبزند
کاج‌های کوهستان «توکی‌وا»،
در این اندیشه‌ام که پاییز را
در همهمه‌ی بادی که می‌گذرد آیا
باز می‌شناسند؟
 
انونو کوماچی
برگردان از عباس صفاری

0