22 آگوست

هر صبح
شالیزار را
برای گنجشکان جهان
می پاشم
و میانشان
سرگردان، دنبال تو می گردم
عاشق نبوده اند
آدم هایی که فکر می کنند
گنجشک ها
همه
شبیه همند

هومن محمدکرمی

8+

22 آگوست

چکاوک ها
هر سال
در بازگشت از سردسیر
بر درختان همیشگی
لانه می کنند
درست شبیه بوسه های من
که بعد دیدارهای دیر
لب های تو را گم نمی کنند

هومن محمدکرمی

6+