31 مارس

باران سرد بهاری
رویاگونه بر پشت بام‌ها می‌بارد
در بیرون پرنده‌ای روی یک درخت تنها
صدا می‌زند
صدا می‌زند
بال‌های شب به آرامی بر زمین هبوط می‌کند
قلب من مثل پرنده‌ی روی درخت
صدا می‌زند
صدا می‌زند
صدا می‌زند
 
سارا تیس‌دیل
برگردان از مهناز یوسفی

1+