۲۸ آبان

( به مناسبت پنهان شدن درخت‌های چنار باغ مقابل در پشت ساختمان)

اندوه دیگر ندیدن درخت‌ها
که پشت دیواری پنهانشان کردند.
اندوه از دست دادن دوستانی سبز
باشکوه و مهربان.
اندوه دیگر ندیدن گوشه‌ای از آسمان
که همراهشان بود.
اندوه از دست دادن دوستی آبی
صاف یا ابری.
و فقط با کلمات است که گریه خواهم کرد.
 
بیژن جلالی

3+

۲۴ آبان

تا تو بیایی
دستم را به سوی رودی
دراز کردم
که می‌خروشید.
تا تو بیایی
خاک را نگریستم
در سراسر اندوهش
و گریستم.
تا تو بیایی
خورشید را نگریستم
با چشمان باز
و جهانم در سیاهی فرو رفت.
 
بیژن جلالی

3+
   
۸ آبان

سنگ
ای دوست من
ای یادگار سال‌ها تنهایی
سنگ
ای سکوت همیشگی روح من
که دیگر هیچ صدایی
تنهایی و سکوت ما را نخواهند شکست.
 
بیژن جلالی

3+
   
۳۰ مهر

به روی کاسه‌ی بخور خم شده‌ام.
در جست‌وجوی درخت‌های نارگیل
درخت‌های اوکالیپتوس بلند
و بوی در و دیوار چوبی در هتل زنگبار
میوه‌های مناطق گرمسیر: انبه، موز، آناناس
درخت‌های ادویه، دارچین، میخک
و میموزای حساس که با دست مالیدن به آن
شاخ و برگ‌هایش را به‌سرعت جمع می‌کند
و خلیج کوچکی در زنگبار با ماسه‌های نرم
آب صاف و آبی و آرام
و اقیانوس که بی‌نهایت گسترده بود
یکی از تکه‌های بدن قاره‌ی آفریقا
که نرم و دوست داشتنی و رویایی بود.
 
بیژن جلالی

1+