23 جولای

چقدر
از آبیِ آسمان
و سبزیِ آن درخت کاج
دور هستم
و گوییا که روز
از آن من نیست
و ای‌کاش که من
به خود نزدیک بودم
و آبی آسمان
و سبزی درخت
آن‌گاه که در چشم من می‌افتاد
از آن من می‌شد.
 
بیژن جلالی

0