10 آگوست

خواهرم با گربه می خوابد
مادرم با سگ
من در آشپزخانه می خوابم
پدرم در حیاط پشتی
ما یک مسواک داریم
از یک دستشویی استفاده می کنیم
و به یک اندازه خوشبختیم
تنها مشکل ما همسایه ی حسودی ست
که هر وقت ما را می بیند جیغ می کشد:
موش!!

اکبر اکسیر

4+
   
26 آوریل

چند لحظه سعادت را باد،
دشت،
درختان،
کوه‌های سربلند،
آب روان،
گیاهان خشک و تازه،
خورشید فروزان،
برف دوردست‌ها
به من چشانیدند.
این سعادت را در هیاهوی شهر،
در بحبوحه‌ی کار،
هنگام شمردن پول،
هنگام خرید،
هنگام سلام و خداحافظی
سپاس خواهم داشت.
من این سعادت را
چون شراب گوارایی
نوشیدم.
 
بیژن جلالی

0
 
22 ژوئن

مرغان آواره‌ی تابستان به کنار پنجره‌ام می‌آیند
آواز می‌خوانند و
پَر می‌کشند.
برگ‌های زردِ خاموشِ خزان
آه می‌کشند
پرپر می‌زنند
و به زمین می‌ریزند.
 
رابیندرانات تاگور
برگردان از ع. پاشایی

1+
  
14 نوامبر

استمرار

(۱)

آسمان سیاه است
خاک
زرد
بانگ ِ خروس جامه‌ی شب را از هم می‌درد
آب از بالین سر برمی‌دارد و می‌پرسد: «چه ساعتی است؟»
باد از خواب چشم می‌گشاید و تو را می‌خواهد
اسب سفیدی از کنار راه می‌گذرد.

(۲)

همچون جنگل در بستر برگ‌هایش
تو در بستر باران خود خواهی آرمید
در بستر نسیم خود آواز خواهی خواند
و در بستر بارقه‌هایت بوسه خواهی داد.

(۳)

رایحه‌ی تند چندگانه
پیکری با دستانی چند
بر ساقه‌یی نامریی
به نقطه‌یی از سفیدی می‌ماند.

(۴)

با من سخن بگو به من گوش دار به من پاسخ ده.
آنچه را که غرش نابهنگام آذرخش بازگوید
جنگل درمی‌یابد.

(۵)

با چشمان تو به درون می‌آیم
با دهان من به پیش می‌آیی
در خون من به خواب می‌روی
در سر تو از خواب برمی‌خیزم.

(۶)

به زبان سنگ با تو سخن خواهم گفت
(با هجای سبز پاسخم خواهی داد)
به زبان برف با تو سخن خواهم گفت
(با وزش بال زنبورها پاسخم خواهی داد)
به زبان آب با تو سخن خواهم گفت
(با آذرخش پاسخم خواهی داد)
به زبان خون با تو سخن خواهم گفت
(با برجی از پرنده‌گان پاسخم خواهی داد).

اکتاویو پاز
برگردان از احمد شاملو

0