12 مه

کاش عطر شب‌بوها شعر می‌شد
عطر رازقی ترانه،
و نغمه‌‌ی گیتارم
عطر می‌پراکند
همه‌ی سرزمین‌ها را
از آندلس تا اِگرا
از قلب بندر تا بوئنِس آیرِس
همه‌ی شهرها را درمی‌نوردید
تا در آخر
زیر سایه‌ی نخلی
بر لبان چوپانی
زمزمه‌ای شود برای گوسفندانش.
 
امیرمختار مرادی

5+