7 دسامبر

دست بر آن نهادم
و آن را نچیده گذشتم:
نرگسِ شارُون.

سام پوو
برگردان از احمد شاملو و ع. پاشایی

*نرگس شارون، یا بامیه‌‌ی شامی، درختچه‌‌یی زینتی است از تیره‌‌ی «هزار چشمان» با گل‌‌های ارغوانی و سفید و صورتی.

0