6 آوریل

ژرفا می‌گیرد شب
با صدای پرتمنای آهویی،
و من
می‌شنوم
صدای عشق یک‌جانبه‌ی خود را.
 
انونو کوماچی
برگردان از عباس صفاری

1+

6 مارس

بیدارم امشب
و همدمم تنهایی است،
نمی‌توانم
دلتنگ نباشم
برای آن ماه خوش‌سیما.
 
انونو کوماچی
برگردان از عباس صفاری

3+
 
2 مارس

فانوس‌های شکاری را
از کوه «اوگورا» برداشته‌اند
و آهوان جفت‌هایشان را می‌خوانند.
چه آسوده می‌خوابیدم اگر
شریک ترسشان نبودم.

انونو کوماچی
برگردان از عباس صفاری

1+
   
26 فوریه

این کاج روییده
بر کناره‌ی این تخته‌سنگ نیز
باید خاطراتی داشته باشد:
از پس هزار سال ببین
چگونه شاخه‌هایش به زمین خم می‌شوند.

انونو کوماچی
برگردان از عباس صفاری

1+