10 آگوست

زغال اخته

درخت زغال اخته
اولین بارشُ امسال داد
سه تا دونه!
سال دیگه بایس پنج تایی بده!
عمر زیاده!
منتظر می مونیم!
چه عیبشه؟

آخ جون!
زغال اخته!

اورهان ولی
برگردان از یغما گلرویی

2+

10 آگوست

درخت

اگه یه درخت دیگه یی عین تو
تو کوچه مون بود،
اینقده دوسِت نداشتم!
اگه بلد بودی باهام لِی لِی بازی کنی،
بیشتر دوسِت داشتم!

آی! درخت!
درخت خوشگل من!
کاش قبل از این که خشک بشی،
ما از این محل اسباب کشی کنیم!

اورهان ولی
برگردان از یغما گلرویی

1+

10 آگوست

یه روز…

یه روز همه چیُ ول می کنمُ می رم
قاطی بوی تور ماهیگیرای از دریا اومده می شم!
این جزیره مال من،
اون جزیره مال تو!
می رم قاطی مرغای دریایی!

یه دنیایی هست که حتا به فکرتون نمی رسه!
شکوفه ها وقت باز شدن آواز می خونن!
از خاکش بخار بلند می شه!

مرغای دریایی!
آخ!!!
مرغای دریایی!
تو هر دونه ی پرشون یه دنیا پنهونه!

یه روز دریا می شم لب به لب!
خورشید می شم شب به شب!
یه روزی…
عینهو دیوونه ها!

 
اورهان ولی
برگردان از یغما گلرویی

2+
  
10 آگوست

قناری

دختر خوشگله!
تو قدِ اون قناری که زمون بچه گیم
دورُ ورِ تله یی
که بالای درخت آلوچه ی باغچه مون گذاشته بودم می چرخید،
تو دل برو نیستی!

اورهان ولی
برگردان از یغما گلرویی

1+
 
4 آگوست

گربه ی حامله

وقتی فصل بهار
پا تو کوچه بذاری
معلومه این بلا سرت میاد
که حالا درازکش تو آفتاب بیُفتیُ
همه ش فکر کنی!
فکر کنی!
فکر کنی…

اورهان ولی
برگردان از یغما گلرویی

1+