17 سپتامبر

نور ماه
روی رودخانه‌ی جاجرود می‌خورد
و آب برق می‌زند
و من می‌پنداشتم
که رودخانه
پر از ماهیان طلایی است.
 
بیژن جلالی

0
      
10 آگوست

خداوند
از گلوی تو سخن می گوید
پرنده!
می گریزد از حنجره ی کوچک تو
ناوک تیز
می نشیند با سوزَش
بر قلب من
آه چقدر عاشق شده ام

سحر پریازانی

1+