10 دسامبر

گوی خاکستری ماه
پشت ابرهای نقره‌ای ـ
خزه‌ی اسپانیایی*
 
جک کرواک
برگردان از علیرضا آبیز

*یک گیاه گرمسیری آمریکایی که به رنگ سبز نقره‌ای روی درخت می‌روید.

0
  
17 آگوست

علفزار
با موهای سبز ژولیده در باد
کوه
با موهای قهوه ای یک دست
رودخانه
با گیره های سرخ ماهی
بر موهاش…

هیچ کدام را ندیده!
حق دارد نمی خواند این پرنده ی کوچک…

گروس عبدالملکیان

1+

14 جولای

روزی که می‌میرم
اگر شعرهایم چاپ شده‌باشند
و سگ‌ها و گربه‌هایم سامان یافته‌باشند
اندوهی نخواهم داشت.
فقط از عزیزانی که قبل از من مرده‌اند
یک‌بار دیگر دور خواهم شد
و آن‌ها یک‌بار دیگر با من خواهندمُرد.
 
بیژن جلالی

0